สภาพภูมิประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ตั้ง ขนาด ของจังหวัดปราจีนบุรี
          จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ 13 องศา    39 ลิปดา ถึง 14 องศา 27 ลิปดาเหนือ และเส้นลองกิจูดที่ 101 องศา 09 ลิปดา และลองติจูดที่ 102 องศา 07 ลิปดาตะวันออก 
          จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 4,762.362 ตร.กม. หรือ 2,976,476 ไร่ 
 
อาณาเขต
          ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครราชสีมา
          ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา
 

เขาใหญ่ khaoyaizone ปราจีนบุรี แผนที่

การปกครอง   แบ่งออกเป็น 7 อำเภอ 65 ตำบล 658 หมู่บ้าน ได้แก่
          1. อำเภอเมืองปราจีนบุรี
          2. อำเภอกบินทร์บุรี 
          4. อำเภอประจันตคาม
          5. อำเภอบ้านสร้าง
          6. อำเภอศรีมหาโพธิ
          7. อำเภอศรีมโหสถ
  
จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครดังนี้
                –   ตามทางหลวงหมายเลข 33, 1 ปราจีนบุรี – นครนายก – หินกอง – รังสิต – กรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 155 กิโลเมตร 
                –   ตามทางหลวงหมายเลข 305, 33 ปราจีนบุรี – นครนายก – องครักษ์ – กรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 136 กิโลเมตร 
                –   ตามทางหลวงหมายเลข 319, 304 ปราจีนบุรี – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 158 กิโลเมตร 
                –   ตามทางหลวงหมายเลข 3841 ปราจีนบุรี – บ้านสร้าง – มีนบุรี – กรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 100 กิโลเมตร

ที่มา : http://www.ru.ac.th/province/prachinburi/trip/walker/travel.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s