การเเปรรูปด้านการเกษตร

การเเปรรูปด้านการเกษตร
กิจกรรมแปรรูปหน่อไม้ไผ่ตง

กิจกรรมแปรรูปหน่อไม้ไผ่ตง

กิจกรรมแปรรูปหน่อไม้ไผ่ตงนี้แสดงถึงภูมิปัญญาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคชสาร ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก ๒๑ คนกิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากสภาพท้องที่ในเขตอำเภอเมืองบางส่วน มีการปลูกไผ่ตงกันมาก โดยเฉพาะในเขตตำบลเนินหอม ตำบลดงพระงาม และตำบลใกล้เคียง ตลอดจนตำบล โคกไม้ลายซึ่งมีพื้นที่ปลูกไผ่ตงมากโดยเฉพาะไผ่ตงดำลักษณะของไผ่ตงดำจะอวบ อ้วน กรอบ เนื้อละเอียดและมีรสหวานอร่อยเมื่อถึงฤดูกาลระหว่างสิงหาคม – กันยายน หน่อไม้ไผ่ตงจะมีมากและราคาไม่ แน่นอน บางปีราคาหน่อไม้ไผ่ตงราคา กิโลกรัมละ ๑.๕๐ – ๔ บาท บางปี ๗ – ๑๕ บาท (พ ศ ๒๕๓๐) ทำให้เกิดความไม่แน่นอน แม่บ้านเกษตรกรจึงมีควมคิดว่า หากขายหน่อสดเข้าโรงงาน ราคาก็จะไม่ดี เท่าที่ควรจึงได้วางแผนการแปรรูปหน่อไม้ไผ่ตง ให้สมาชิก

บรรจุภาชนะ ในที่นี้ใช้ขวดปากกว้างฝาเกลียว แล้วนำไปนึ่งฆ่าเชื้อหลังน้ำเดือดนาน ๑๕ นาที พร้อมฝา หลังจากนั้น คว่ำให้แห้งปล่อยให้เย็นจึงนำมาบรรจุโดยนำหน่อไม้ที่เตรียมไว้ (แช่น้ำ) นำมาต้มเพื่อทำลายเอ็นไซม์ ช่วงขณะต้มนั้นนานประมาณ ๑๐ นาที บรรจุในขวดที่ฆ่าเชื้อแล้ว ในการบรรจุต้องคำนึงถึงน้ำหนักที่บรรจุในขวดด้วยเช่น ขนาดขวด ๒๔ ออนซ์ บรรจุ ๓๒๐ กรัม ขนาดขวด ๑๖ ออนซ์ บรรจุ ๒๑๐ กรัม เมื่อบรรจุได้เต็มที่แล้วเติมน้ำเดือดในขณะที่ยังร้อนอยู่ให้เต็มขวด นำไปนึ่งไล่อากาศ ๑๐ นาที ขณะนึ่งไล่อากาศ จำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้เหล็กแหลมคอยไล่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีอากาศหลงเหลือ และเป็นการป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์นั้นเสีย เมื่อนึ่งไล่ อากาศแล้ว ปิดฝาไม่ต้องสนิท ๑๐ นาที หลังจากนั้นปิดฝาสนิท นำที่พลาสติกหุ้มลงไปที่ฝาขวดแล้วนึ่งฆ่าเชื้อต่อนาน ๑๐ นาที ยกลงปล่อย ทิ้งไว้ให้เย็นโดยธรรมชาติเมื่อเย็นแล้วปิดฉลาก ตามต้องการ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จเก็บเข้าสต็อก เช็คสินค้า เก็บไว้ให้แน่ใจในคุณภาพ เพื่อรอจำหน่ายอย่างน้อย ๑ เดือน ร้านค้าจำหน่าย ตั้งอยู่ที่สามแยกหนองชะอม อำเภอเมืองปราจีนบุรีผลิตภัณฑ์บางส่วนจะฝากขาย กับร้านค้าโดยแบ่งเปอร์เซ็นต์ ให้กับผู้ขาย ขณะเก็บรอจำหน่ายนั้นก็มีเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกเข้ามาตรวจเช็คสินค้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ที่มีมาตรฐาน และตลาดต้องการ ในการทำกิจกรรมให้ต่อเนื่องนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภาชนะที่บรรจุ การบรรจุใส่ปี๊บซึ่งเป็น วิธีการในลักษณะแบบเก่า แต่ปัจจุบันพยายามจะพัฒนาให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป แม่บ้านเกษตรกร ช่วยกันขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในการวางแผนขั้นตอนแรกเมื่อตัดหน่อไม้ได้มาแล้ว ไม่ควรค้างคืน หรือปล่อยทิ้งไว้ แล้วก็ชั่งเพื่อจัดทำบัญชีรับ – จ่าย กำไร – ขาดทุน เมื่อชั่งได้แล้วนำมาปลอกเปลือก ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกและในขณะเดียวกันก็นำมาล้างน้ำและทุกครั้งที่ชั่งหรือปลอกออกต้องแช่น้ำ ไม่เช่นนั้นหน่อไม้จะเป็นใยมากและทำให้แก่ การที่จะหั่นหน่อไม้แบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับจะใช้หน่อไม้นั้นทำอะไร เช่นต้มจักดอก บรรจุขวดดอง หรือบรรจุย่านาง ไม่ว่าจะทำช่วงไหนต้องคำนึงถึงความสะอาดเป็นส่วนใหญ่เมื่อได้ตามต้องการแล้วนำมาจัดเป็นดอก โดยใช้พิมพ์อลูมิเนียมที่ค่อนข้างคม กดให้เป็นดอกหรือลวดลายต่างๆ หากพิมพ์ที่ใช้กด ไม่คมจะมองดูเป็นเส้นใยตามขอบซึ่งทำให้เข้าใจว่า ผลิตภัณฑ์นั้นใช้ส่วนแก่ส่วนการ

ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp8/pjb/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s